Miha Rekar bio photo

Miha Rekar

πŸ‘¨β€πŸ’» Software Developer
πŸŽ™οΈ Podcaster
β˜•οΈ Home Barista
πŸƒ Runner
πŸ“· Photographer
πŸ“– Aspiring Stoic
πŸ¦„ Incurably Curious

Email Instagram Twitter Github LinkedIn Speaker Deck Youtube

Recent Content

2021: Year in Review

It's weird to write this in the middle of a pandemic, but I somehow feel this was the best year yet. πŸ₯°

2020: Year in Review

Let’s get this out of the way: 2020 was a weird year. Yet strangely fulfilling for me. πŸ€”οΈ

Back Up Your Backups

Can your backups handle a single drive failure? What about two? Three? Four in a span of just over a month?